Инструкции за експлоатация

ПОЧИСТВАНЕ НА ДОГРАМАТА И МЕХАНИЗМИТЕ

Дограмата е предпазена от надраскване благодарение на висококачествено повърхностно покритие. Специално внимание обърнете на препаратите, които не бива да бъдат агресивни (разтворители и абразивни), също така е необходимо да се спазват някои основни правила при почистването:

 • Предпазните лепенки не бива да стоят повече от 30 дни изложени на външни атмосферни условия върху профила. В противен случай е изключително трудно, а в някой случаи и невъзможно да се отстранят без да останат следи.
 • Пазете от претриване или нарушаване предпазния слой на профила.
 • Като всички движещи се метални части и механизма изисква поддръжка, а именно почистване със суха четка от праха полепнал по него и смазване с подходящи материали. Желателно е недопускането на пясък, стружки и други чужди тела в механизма - те биха го повредили.
МОНТАЖ
 • Ако стените на прозорците все още не са измазани, в никакъв случай не изваждайте подложките (трупчетата) между зидарията и касата – те осигуряват безупречно функциониране на крилата на прозореца и НЕ БИВА да се отстраняват. Подложките ще останат в мазилката.
 • След приключване на монтажа, моля, да почистите долната каса с помощта на прахосмукачка, като използвате островръха дюза. Евентуални метални стружки, останали от монтажа, могат да предизвикат поява на петна от ръжда.
 • След монтиране на прозореца/ите следва да премахнете защитното фолио (лепенки). При евентуални по-нататъшни ремонтни работи за защита от замърсяване на прозореца/ите, трябва да се използват само видове фолио препоръчани от производителя на прозорците.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 • На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков. Внимавайте дръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре/надолу) или в хоризонтално положение.
 • Оставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне (с изключение на случаите, когато е монтиран специален обков, осигуряващ процеп за проветряване). Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената „ножица“ на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете дръжката нагоре (положение на горно отваряне), затворете прозореца и след това завъртете дръжката в хоризонтално положение (отваряне по вертикална ос). Прозоречните крила, в зависимост от вида на обкова да се затварят винаги както следва:
  • Затворено – дръжката вертикално надолу;
  • Напълно отворено – дръжката хоризонтално;
  • За проветряване – дръжката вертикално нагоре – само когато крилото е с комбиниран обков.
 • За правилното функциониране на прозореца подвижните елементи (обкова) трябва да бъде смазван с масло (несъдържащо киселина) поне два пъти годишно. Никога обаче да не се омазняват:
  • лагерите на плъзгащия обков;
  • ножиците и гърбовете на обкова за двуплоскостно отваряне.
 • Не закачвайте нищо (с изключение на щори с предвидено за целта тегло) на крилото на прозореца – възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми.
ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА И КРИЛОТО

ВНИМАНИЕ: Прозорецът трябва да бъде почистван редовно

 • Нормално замърсените каса и крило могат да се почистват лесно с хладка вода, в която е прибавен препарат за миене на съдове.
 • Почистването на прозорецът се извършва с топла вода и подходяща мека кърпа, като за по-упорити замърсявания може да се добави, предназначен за целта, почистващ препарат.
 • Петна от ръжда – такива петна могат да се появят и в резултат на метални замърсители от въздуха (виж Монтаж).
 • Силно замърсени прозорци могат да се почистват без усилия с помощта на специални почистващи средства. Такива почистващи средства можете да намерите при нас.

ВАЖНО!

 • Не използвайте абразивни почистващи материали!
 • Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и други.
 • Не използвайте твърди и/или режещи предмети (шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и други)!
 • Не почиствайте „на сухо“ с кърпа за прах!
УПЛЪТНЕНИЯ
 • Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си, достатъчно е да го притиснете с палец, като започнете от мястото, където уплътнението е „легнало“.
 • Не използвайте остри и/или режещи предмети – може да нараните уплътнението, в резултат на което ще предизвикате допълнително усложнение (духане).
ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛАТА
 • Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода и кърпа и специализиране препарати, налични в търговската мрежа. При нужда във водата може да се добави препарат за миене на съдове.
 • Да се избягва използването на разяждащи или съдържащи разтворители препарати!
СТЪКЛОПАКЕТИ

Понякога при определен ъгъл на пречупване на светлината е възможно да се видят оцветявания с цветовете на дъгата. Това е физично явление и не представлява дефект и/или основание за рекламация.

Понякога, в зависимост от надморското равнище на обекта, на който се монтират прозорците може да се появи издуване или хлътване на стъклопакетите, т.нар. Ефект на диафрагмата – стъклопакетът е твърда, затворена спрямо въздуха структура и затова реагира като диафрагма. Промяната на температурата и външното (атмосферно) налягане предизвиква промяна на обема на стъклопакета. Стъклените листи реагират съответно на външните условия, в резултат на което образът на отражение от стъклото се деформира. Това е допустим дефект, който не може да се избегне и не може да бъде обект на рекламация. Тази деформация може да се сведе до минимум, ако стъклопакетите се монтират на надморска височина приблизително еднаква с тази на мястото, където са изработени. Този ефект се редуцира с времето.

КОНДЕНЗ
 • При определени климатични условия, както стъклото, така и касата могат „да се изпотят“ - това е в резултат на „среща“ на топъл със студен въздух. Явлението се наблюдава най-често когато се съчетаят висока влажност и ниски външни температури.
 • Предпоставка за максимално предотвратяване на това явление е правилното проветряване!
 • Рекламация за конденз се приема само ако изпотяването е вътре в стъклопакета.
 • За избягване на конденз препоръчваме стъклопакетите от серията “MILKANA ENERGY”
 • Съществуват и допълнителни системи, които осигуряват контролирано проветряване, така, че да се избегне образуването на конденз. ВИЖ КАК ДА ИЗБЕГНЕМ КОНДЕНЗА
ГРИЖИ ЗА ОБКОВА
 • Веднъж годишно всички подвижни части на обкова трябва да се смажат с масло или грес, несъдържащи смоли и киселини.
 • „Заяждането“ на частите на обкова ще Ви покаже срока за смазване!
 • При трудно отваряне на прозореца – се обърнете към доставчика на Вашите прозорци.
 • Само специалист от фирмата, която Ви е доставила прозореца, може да прецени и съответно отстрани проблема!

НЕ ПОДПИРАЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ!

В никакъв случай не поставяйте дървени трупчета или други предмети, с цел предотвратяване „блъсването“ на прозореца, при течение. С това можете да си навлечете само повреди и неизправности на продукта!

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО УВРЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ, СТЪКЛОТО И ОБКОВА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА И ФИРМАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
Отваряне на прозореца:
 • Прозорци с двуплоскостно отваряне: отварянето на прозореца настрани (по оста на пантите) се извършва като при едноплоскостно отваряне. За отваряне на прозореца отгоре спрямо долният ръб е необходимо да завъртите дръжката нагоре (на 180⁰) след което внимателно дръпнете крилото към Вас до желаната позиция.
 • Прозорци с едноплоскостно отваряне: за отваряне на прозорецът е необходимо да завъртите дръжката настрани (на 90⁰) и след това дръпнете към Вас крилото до желаната позиция.

ВАЖНО!

Не завъртайте дръжката за отваряне на прозорецът отгоре, когато е отворен настрани. Това води до освобождаване на горната панта и е възможно крилото да падне!

Винаги при отваряне на прозореца отгоре е необходимо да се уверите, че долният ръб на прозореца е плътно прилепнал към касата!

Затваряне на прозореца:

За затваряне на прозореца от отворено положение е необходимо да затворите крилото до плътното му прилепване към касата след което да завъртите дръжката до позиция “надолу”.

Опасни ситуации

При странично отворен прозорец (например за проветряване) е възможно да се получи въздушно течение, което да причини нежелано затваряне на прозореца. В този случай е възможно, ако се намирате в зоната за затваряне, крилото да Ви удари, прещипе или да се счупи и съответно парчета стъкло да Ви порежат.

ПРЕПОРЪКА

При силен вятър или възможност за създаване на въздушно течение, моля затворете прозореца. В случай, че течението се предизвиква умишлено, погрижете се за застопоряване на отвореното им положение.

ВАЖНО!

Съществува риск от падане през прозореца!
Пазете децата далеч от прозореца, когато е отворен!

ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ С НАС

instagram skype gplus

Редовен член на Сдружение български врати, прозорци и фасади

Сдружение български врати, прозорци и фасади

Сайтът използва "бисквитки" (cookies).