Съществени характеристики на дограмите

Water tightness / Водонепропускливост
Класификация на врати и прозорци съгласно БДС EN 12208:2003. Класификацията показва до каква степен на налягане X Pa, изделието не пропуска вода.
ТЕСТВАНО НАЛЯГАНЕ КЛАСИФИКАЦИЯ
0
50
100
150
200
250
300
450
600
750 Е 750
900 Е 900
1050 Е 1050
1200 Е 1200
1350 Е 1350
1500 Е 1500
Air permeability / Въздухопроницаемост
Класа на въздухопропускливост се определя съгласно БДС EN 12207:2003. В съответствие с получените резултати, продуктите се класифицират в четири класа. Класификацията показва колко е въздухопропускливостта на рамката при налягане съответно 150/ 300/ 600 Pa (което съответства на скорост на вятъра около 57/ 80/ 157 km/h). Тестваната мостра принадлежи към определен клас, ако измерената въздухопропускливост не надвишава горната граница на някои от стъпките на тестване под налягане в даден клас.
КЛАС ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪЗДУХ ПРИ 100 Pa m³/h m² МАКСИМАЛНО ТЕСТОВО НАЛЯГАНЕ (Pa)
1 50 150
2 27 300
3 9 600
4 3 600
Wind resistance / Устойчивост на натоварване от вятър
Натоварвания, действащи перпендикулярно на равнината на прозореца в резултат на натискане и засмукване от вятър Класификацията се определя съгласно БДС EN 12210:2003. Показва способността на рамката да издържа на натиск, упражняван от вятър с дадена скорост.
КЛАС НАЛЯГАНЕ (Pa)
1 400
2 800
3 1200
4 1600
5 2000
КЛАС НА ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ НАТОВАРВАНЕ ОТ ВЯТЪР
А < 1/150
Б < 1/200
С < 1/300
Деформацията, съответстваща на клас А е по-голяма (< 1/150 от височината на рамката), а на клас С – по малка.
Thermal transmittance / Коефициент на топлопреминаване – U
(BS EN ISO 12567-1) показва количеството топлина, което преминава за единица време през 1 кв.м остъклена повърхност при температурна разлика от 1К между граничещия със стъклото стаен въздух и този от външната страна (Ug=W/m2/K). Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малки са загубите на топлина и по-малки разходите за отопление.
Нормативни изисквания според Наредба №7 от 2004 г. за Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (доп. ДВ. Бр.93 от 25 Октомври 2013 г.)
Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради
№ По ред Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система Uw, W/m(2)K
1. Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC 1,4
2. Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво 1,6 / 1,8
3. Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост 1,7
4. Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания 1,75 / 1,9
Sound control / Звукоизолация (Rw)
Индексът Rw измерва звуковата изолация на прозореца или вратата. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-добра е шумоизолацията.
КЛАС Ниво на звукоизолация(dB)
1 25 - 29
2 30 - 34
3 35 - 39
4 40 - 44
5 45 - 49
6 > 50
Примери за ниво на шум
мотопед ок. 70 dB
лек автомобил ок. 75 dB
товарно МПС ок. 90 dB
самолет ок. 140 dB
Burglary resistance / Взломоустойчивост
Класифицира способността на прозорците и вратите да устоят на проникване с взлом. Колкото е по-висок класа на защита, толкова повече време ще е необходимо на крадците да успеят да проникнат и толкова по-вероятно е, че те ще се нуждаят от специални инструменти. Тези класове на взломоустойчивост се определят съгласно използваните инструментите и методите на проникване. Категоризацията е в съответствие с EN1627 – 1630.
КЛАС (RC/WK) Използвани методи и инструменти
1 Основна защита от физическа сила, като ритане с крак, скачане, удар с рамо и др.
2 Защита при опит за проникване с взлом чрез инструменти като обикновена отвертка, клещи, клинове.
3 Защита при опити да се счупят заключените и залостени строителни части с втори допълнителен инструмент – отвертка или лост.
4 Защита от опит за проникване с взлом на опитен крадец с инструменти като трион, брадва, длето, чук и преносима бормашина на батерии.
5 Защита от опит за проникване с взлом на опитен крадец при използване на електрически инструменти като бормашина, саблевидни триони, ъглошлайф с максимален диаметър на диска 125 мм.
6 Защита от опит за проникване с взлом на опитен крадец при използване на мощни електрически инструменти като бормашина, саблевиден трион, ъглошлайф с максимален диаметър на диска 250 мм.

ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ С НАС

instagram skype gplus

Редовен член на Сдружение български врати, прозорци и фасади

Сдружение български врати, прозорци и фасади

Сайтът използва "бисквитки" (cookies).