„Обучение на заети лица в „Милкана” ООД

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2014 – 2020
Процедура BG05M9OP001-1.021
„ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

 

П Р О Е К Т

„Обучение на заети лица в „Милкана” ООД за повишаване на
 адаптивността им към промените на пазара на труда"


Договор: BG05M9OP001-1.021-0115


За периода 15.02.2018г. – 15.02.2019г.


Бюджет на проекта:  102 382.50 лева от които 87 025.13 лева европейско и 15 357.37 лева национално съфинансиране.


Бенефициент: „Милкана” ООД

Проектът е финансиран по Оперативна програма
 „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ С НАС

instagram skype gplus

Редовен член на Сдружение български врати, прозорци и фасади

Сдружение български врати, прозорци и фасади

Сайтът използва "бисквитки" (cookies).